YASAL BİLDİRİ

1. İÇERİKTEN SORUMLULUK

Bausch + Lomb ("B+L") işbu internet sitesini gerekli dikkat ve özeni göstererek hazırlar, içeriğinin doğru, tam ve güncel olmasını sağlar. İnternet sitesindeki bilgilerin, yayınlandıkları tarih itibariyle doğru ve güvenilir olduğu kabul edilse bile, B+L sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve uygunluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez veya herhangi bir güvence vermez.

Kullanıcı, sitedeki içeriği, riski kendisine ait olacak şekilde kullanır. B+L, site yer alan herhangi bir verinin, herhangi bir amaç için uygunluğuna veya yayınlanmış herhangi bir bilginin bütünlüğü ya da kullanışlılığına ilişkin, açık veya zımni, hiçbir güvence vermez. İnternet sitelerinde yer alan bilgiler, kişisel, finansal veya işle ilgili önemli bir karar vermek için yönlendirici olarak kullanılamaz; kullanılması halinde, kullanıcı, yukarıda sayılan sebeplerle bağlantılı beklentilerinin karşılanmamasından ötürü, B+L’ ı sorumlu tutamaz. Sitenin her türlü kullanımından doğan bütün sorumluluk kullananın kendisine aittir. Sitede yer alan, bazı ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, hangi kişiler için ulaşılabilir olacakları hususunda sınırlamalara tabi tutulabilir. B+L, işbu internet sitesindeki içeriklerin kullanılması veya kullanılamaması ya da hatalı kullanılmasından doğacak herhangi zarar, kayıp veya harcama için sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanacak, kullanım, yorumlama ve her türlü hukuki soruna Türk hukuku uygulanır. B+L, bu internet sitesinde yer alan içeriği, öncesinde bir bildirim yapmaksızın, her zaman, güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. B+L bu internet sitesinin bulunduğu alanın her zaman bulunabileceği veya herhangi bir virüs içermediği hususlarında herhangi bir güvence vermez. Kullanıcılar bu siteyi kullanmalarından doğacak bütün sorumluluğu kabul ederler.

2. BAĞLANTIDAN SORUMLULUK

Kullanıcılar bu internet sitesinde yer alan bağlantılar vasıtasıyla ulaştıkları alanlarda bulunan şüpheli/illegal içerikler ile ilgili, B+L’yi info@bausch.com.tr adresi üzerinden bilgilendirebilirler. Bu tarz içeriklere yönlendirme yapan linkler, tarafımızca incelendikten sonra, gerekli, mantıklı ve yapılabilir olduğu takdirde, siteden kaldırılır.

3. TELİF HAKKI

Bu internet sitesindeki tüm içeriğin telif hakkı saklıdır. Bu alandaki içerikler, B+L’ye ait veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte B+L’ye tahsis edilmiş telif haklarının koruması altındadır. Bu telif hakkının internet üzerinde yayınlanıyor olması, işbu içeriklerin, üçüncü kişiler tarafından, başka alanlarda kullanılmasına rıza gösterilmesi anlamına gelmez. Kullanıcılar, burada, bu sitenin tekil parçalarının ve öğelerinin, kopyalanmasının, çoğaltılmasının veya dağıtılmasının yasak olduğunu açıkça kabul eder. İşbu içerikler, B+L’nin yazılı rıza beyanı olmadan, değiştirilemez, başka internet sitelerinde veya birbirine bağlı bilgisayarlarda kullanılamazlar. Bu kuralların herhangi birinin ihlali halinde, ihlali gerçekleştiren taraf, indirilmiş veya çıktısı alınmış materyali derhal imha etmek zorundadır. Böylesi bir durumda B+L’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin hakkı bulunmaktadır.

Sitedeki tüm yazı, fotoğraf ve diğer materyaller B+L’ye ait veya B+L’ye tahsis edilmiştir. Tüm hakları saklıdır. İçerik yalnızca, ticari olmayan, kişisel kullanım içindir. Sitedeki materyallerin bunun dışında kullanımı yasaktır. Sitedeki materyalleri kullanırken, kullanıcılar bütün bu kısıtlamalara, şartlara ve gerekliliklere uymak zorundadır.

4. MARKA | FİKRİ MÜLKIYET HAKLARI

B+L ve bağlı şirketleri bu interneti sitesinde kullanılan tüm markaların sahibidir. Üçüncü kişilerin işbu işaretleri, logoları ve markaları kullanmaları yasaktır.

5. KİŞİSEL VERİLER VE MAHREMİYET

Kullanıcılar, bu internet sitesini kullanarak, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu („KVKK“) uyarınca kişisel verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve işlenmesini kabul eder. B+L, kişisel verileri korumak için KVKK ve sair mevzuat uyarınca belirlenen önlemleri alır. Kişisel veriler, öncesinde izin alınmak kaydıyla, B+L tarafından KVKK ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanılmak üzere toplanır, depolanır ve işlenir. Kullanıcılar böylesi bir izni, site içerisinde kişisel verilerin toplandığı her yerde verebilir ve her zaman verdikleri izni geri alabilirler. B+L, bu site üzerinde topladığı kişisel verileri, kanunda belirtilen haller veya ilgili verilerin, B+L’nin yurt içinde ve yurtdışındaki yetkili temsilcileri veya yurt içinde ve yurtdışında hizmet satın aldığı üçüncü kişilerle, internet sayfalarının bakım ve yürütülmesine ilişkin aktiviteler için, paylaşılmasının zorunlu olduğu haller haricinde B+L dışındaki üçüncü kişilere ifşa etmez. B+L’nin temsilcileri ile hizmet satın aldığı üçüncü kişilerin, söz konusu kişisel verilerin gizliliğini koruma ve kişisel verinin sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kullanıcıların bu site ve sitede yer alan e-posta adresleri üzerinden B+L ile iletişime geçerek kendilerine ait herhangi bir sağlık verisini paylaşmaları halinde, B+L bu verileri KVKK başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca işleyebilecektir. B+L’nin tabi olduğu mevzuat uyarınca, kullanıcıların B+L ile paylaştıkları kişisel sağlık verileri, kanunlar ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gereğince idari makamlarla paylaşılabilir. Kullanıcıların bir ürünle ilgili bir advers olay bildiriyor olmaları halinde kullanıcılardan, hasta baş harfleri, yaşı, cinsiyeti ve reçete eden hekim gibi özel bilgiler istenebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından çıkarılan kılavuz ve yönetmelikler uyarınca, B+L T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bünyesindeki ilgili merkez, komisyon ve birimlere ürünlerinin güvenliliğiyle ilgili rapor sunmak için tanımlanabilir hasta bilgilerini toplamakla yükümlüdür.

B+L, yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü, kullanıcıların kişisel verilerini, KVKK ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu internet sitesi ile ilgili hizmet satın aldığı üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarabilir. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda kişisel verilerinin yurtdışına ve/veya üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını bu bölümde belirtilen adrese başvurarak öğrenmeyi talep edebilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

B+L, kullanıcı trafiği kalıplarını takip etmek ve kullanıcılar için daha iyi ürün ve hizmetler tasarlamak amacıyla, kullanıcıların bu internet sitesindeki ürün ve hizmetleri kullanması ile ilgili bilgileri kullanır.

Kullanıcıların, bu sitede sunulan bilgi ve hizmetlerin çoğunu kullanmak için kaydolması gerekmez. Ancak kullanıcılar kaydolmak isterse B+L, kullanıcıların kayıt olurken verdiği iletişim bilgilerini, siteye kaydolduklarını doğrulayan bir e-posta göndermek ve onlardan gelen soruları yanıtlamak için kullanır. Kullanıcıların istemesi halinde, B+L, iletişim bilgilerini paylaşan kullanıcılara zaman zaman, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu kullanıcıların ilgisini çekebilecek özel promosyon veya bültenleri içeren e-postalar da gönderebilir.

B+L, pazara sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek ve bunların piyasaya sunulma amaçları olan sağlık sorunları ile mücadeleye nasıl bir katkıda bulunduklarını analiz etmek maksadıyla, ilgili mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde, kullanıcıların sağlıkla ilgili kişisel verilerini toplayabilir, işleyebilir ve sitenin diğer kullanıcılarına ait veriler ile birleştirebilir. Bunun dışında, kişisel veriler yukarıda da bahsedildiği şekilde, KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde yurtdışına aktarılarak, B+L tarafından yurtdışında toplanılan diğer verilerle birleştirilerek kullanılabilir.

Bu internet sitesi, siteye yapılan ziyaretlerin istatistiki analizini yapabilmek adına Google Analytics yazılımı kullanır. Bu yazılım, ziyaret sayısı, sitede veya sayfalarında geçirilen süre hakkında veriler toplar. Bu şekilde, B+L, internet sitesinin kullanımı sırasında otomatik olarak elde edilen ve kişisel veri olarak kaydedilip kullanılmayan bazı istatistiki verileri toplayabilir. Kullanıcılar bu siteyi kullanarak, istatistiki amaçlar için böylesi servislerin kullanımını kabul eder ve onaylar.

7. YARGI YETKİSİ

Bu internet sitesinin kullanımı veya ona bağlı sebeplerle doğacak her türlü talep ve uyuşmazlığın çözümünde, tek yetkili, İstanbul Mahkemeleridir.

8. MAHREMİYET TERCİHLERİ

Kullanıcılar bu internet sitesinde yer alan e-posta adreslerinden herhangi birine e-posta göndererek, B+L’nin kendilerine özel promosyonlar ve bültenler içeren e-postalar göndermesini kabul eder. Kullanıcılar, bu e-postaları artık almak istemediklerinde, kendilerine iletilen her e-postanın alt kısmında bulunan abonelikten çık butonuna tıklayarak e-posta listesinden çıkabilirler.

Çerezler ve benzer teknolojiler bu internet sitesini kullanan kullanıcılardan anlık olarak bilgi alınabilmesini ve onlara bilgi verilebilmesini sağlayan araçlardır. B+L, çerezleri, bu internet sitesinin trafiğini denetlemek maksadıyla kullanır. Kullanıcılar bu siteyi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcılar, KVKK uyarınca, bu internet sitesine verdikleri her türlü kişisel verinin, işlenip işlenmediğini öğrenmeyi, yanlış işlendiyse düzeltilmesini, değiştiyse güncellenmesini veya silinmesini talep edebilir. Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin her türlü soru ve talepleri için, B+L’ye info@bausch.com.tr üzerinden ulaşabilirler.